Kontakt

Infraterm D.O.O. za proizvodnju:
grejača, termosondi i visokotemperaturnih peći.
Bečej, Novosadska (stari naziv ulice: Moše Pijade) 136
Tel/Fax: 021/6910-102, 6914-987
E-mail: infraterm(zastita adrese @ od botova)neobee.net
PIB: 100742483
Račun: 325-9500600052158-37